Palvelut

Palveluitamme ovat kirjoitustulkkaus, viittomaopetus ja litterointi.

Kirjoitustulkkaus

Yleistä

Kirjoitustulkkaus on kuulovammaisille ja kuulonäkövammaisille suunnattu tulkkauksen muoto, jossa kuultu kirjoitetaan luettavaksi tekstiksi. Kirjoitustulkkausta voi käyttää monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa, mm. lääkärissä, harrastuksissa, kokouksissa, perhejuhlissa, matkoilla ja työelämässä. Sitä voi seurata kerrallaan joko yksi henkilö (yksilötulkkaus) tai suurempikin yleisö (yleistulkkaus).

Kirjoitustulkkausta seurataan tilanteesta riippuen ja asiakkaan toiveet huomioiden joko tietokoneelta, tabletilta, puhelimelta tai valkokankaalta. Tulkit tuovat mukanaan kaikki tarvittavat välineet ja huolehtivat ne toimintakuntoon. Tulkkauksen päätyttyä teksti (tulke) hävitetään. Lisäksi tulkit ovat vaitiolovelvollisia.

Kuulovammaisella henkilöllä on lain sallima oikeus käyttää kirjoitustulkkia. Suomessa kirjoitustulkkauspalvelu kuuluu Kelan hallinnoimiin vammaisten tulkkauspalveluihin. Kirjoitustulkkauksen saa käyttöönsä tulkkauspalvelupäätöksellä. Lisätietoa asiasta löytyy Kelan sivuilta osoitteessa www.kela.fi/vatu. Tulkkauspalvelupäätöksen saatuaan kuulovammaisella on oikeus tilata maksutta kirjoitustulkki tarvitsemiinsa tilanteisiin.

Palvelumme

Tuotamme kirjoitustulkkausta pääsääntöisesti Pohjois-Suomessa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu). Tulkkaamme asiakkaan tarpeen mukaan kaikenlaisissa tilanteissa, myös kuurosokeille asiakkaille ja ulkomaan matkoilla. Tulkkauskielemme ovat suomi, englanti, ruotsi, ranska ja italia.

Kuurosokean asiakkaan tulkkauksen yhteydessä tarpeen mukaan myös opastus ja kuvailu.

Myös kolmannet tahot (seurakunnat, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt ja oikeuslaitos) voivat tilata meiltä kirjoitustulkkauspalvelua.

Viittomaopetus

Tarjoamme tukiviittoma- sekä viitotun puheen opetusta perheille, ryhmille tai yksilöasiakkaille. Opetuskokonaisuus suunnitellaan asiakaslähtöisesti opetukseen osallistuvien henkilöiden kanssa. Opetus tapahtuu asiakkaan valitsemassa paikassa, joka voi olla esimerkiksi asiakkaan koti.

Litterointi

Yrityksemme tekee myös litterointeja ääni- ja videotallenteista nopeasti ja luotettavasti. Lisätietoja litterointipalvelustamme löydät täältä.

Valkea Vasa